Ta projekt ni bil izglasovan.

Urbana in prometna ureditev območja med Celjsko, Jedličkovo in Frankolovsko ul.

Katjuša Katjuša  –  25. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Gre za območje, ki v prvi vrsti ne funkcionira iz prometnega vidika. Zaradi neurejenih parkirnih prostorov ljudje parkirajo kjer lahko, žal tudi na zelene površine in park v središču omenjenih ulic. S takšnim parkiranjem se posledično onemogoči tudi prometni tok. Zgodi se, da se med vikendom ali ob večerih lahko komaj pripelješ do stanojočega bloka brez, da bi se nekdo mogel umikati ali zepeljati kar na peš pot. Ob tem pa upati, da ne poškoduješ parkiranih avtom vse okrog. Nazadje je tu še prostor, na katerem se trenutno nahaja zanemarjen otroški park, z dotrajano urbano opremo, tlaki, travnatimi površinami, drevesi in igrali.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Najpomebnejša se mi zdi določitev in omejitev smeri prometa. Ureditev parkirnih mest po enem voznem pasu in enosmerni promet po drugem. Žalostno je, da si ljudje sedaj že samoiniciativno urejejo parkirišča na travnatih površinah ob blokih. Okrog parka v sredini bi se morali postaviti nekakšni talni mejniki, s tem pa onemogočiti avtomobilom parkiranje dejansko po parku. Na območju parka je navadno parkiranih toliko avtomobilov, da se parka skoraj ne vidi. V parku bi se moralo nadomestiti sedišča, koše, urediti lepa stara drevesa, betonske ping pong mize. Nekateri deli parka so zelo neracionalno uporabljeni, tako da bi se morale dejavnosti nekako enakomerno razporediti po celotnem delu parka.

Polek tega mesto potrebuje nekaj živahnega, pozitivnega in zanimivega za ljudi. Maribor je tako pust, monoton in dolgočasen po izgledu. Izvajajo se samo projekti, ki so “lepi”. Ne kaže  nobene posebnosti in zanimivosti iz vidika mladih-razen seveda naravnih območij mesta, ki pa so na sploh premalo izkoriščeni. Mislim, da bi se po celotnem mestu moglo narediti manjša razpršena območja z zanimivo urbano opremo, primerno in premišljeno izbranimi barvami in podobno. Vsaj zato, da bodo otroci prej izbrali igrišče kot računalnik. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- reorganizacija prometa in parkirnih mest

- ureditev poti in območja parka

- menjava urbane opreme

- osvetlitev parka

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Taborsko območje med Celjsko, Jedličkovo in Frankolovsko ulico. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kaos, ki nastaja ne samo s parkiranjem ampak tudi s potekom prometa. Otrokom bi se s prenovo omogočil park za igro in druženje. Ohranila bi se lepa zelena površina na gosto poseljenem območju. 


Vrednost projekta: 20000 €

Predlagatelj ni podal vrednosti projekta. Zaradi obsega in kompleksnosti najvišji možen znesek ne bo zadostoval za izvedbo, lahko pa se za 20.000 € izdela študija, projektna dokumentacija IZP in PZI, ki bodo osnova za kasnejšo realizacijo.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov