Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Obnova trim steze je že v planu upravljalca parcel (ki ni MOM), posredujemo njihov odgovor v celoti: Slovenski državni gozdovi d.o.o. smo že v preteklosti namenjali sredstva v okviru uresničevanja ekoloških, socialnih in splošno koristnih funkcij. V okviru le teh smo na področju Maribora aktivni že od samega začetka delovanja družbe. Projekt postavitve gnezdilnic v Betnavskem gozdu je bil letos že realiziran vendar pa dogodek sam ni bil odmevno predstavljen javnosti zaradi korona krize. Za letošnje leto imamo načrtovano še obnovo trim steze v Betnavskem gozdu. V okviru realizacije zastavljenega cilja smo izvedli naslednje aktivnosti: narejen je bil popis del, ki bi jih izvedli, poslana je bila vloga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja na ZVKDS in s predstavnikom opravljen terenski ogled, poslana je bila vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja na ZRSVN, ter pripravljeno povpraševanje za izvajalce del. Najprej moramo počakati na soglasja, da vidimo, če bo potrebno vključiti še kakšne kuturnovarstvene ali naravovarstvene pogoje, šele nato lahko izberemo izvajalca in opravimo načrtovana dela. Realno pa je realizacija obnove trim steze v letošnjem letu vprašljiva. V časovnem omejenem okviru do novega leta je nerealno pričakovati soglasja predvsem pa je nerealna izvedba izbire izvajalca in korektna izvedba del.


Betnavski gozd; obnova trim steze in gozdne poti

Enisa Enisa  –  25. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obnova in ureditev trim steze v Betnavskem gozdu bi doprinesla možnost rekreacije, sprehodov in gibanja na svežem zraku.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Obnova zastarele trim steze in ureditev gozdnih poti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- Postavitev novih orodij za trim stezo,

- ureditev gozdnih poti,

- postavitev košev za smeti in pasje izstrebke,

- postavitev klopi.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Betnavski gozd.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Povečali večjo "zeleno" površino v Mariboru. Povečanje možnosti rekreacije in gibanje na prostem za vse starostne generacije. Možnosti izvajanja športnih aktivnosti za šole.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov