Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Iz napisanega sklepamo, da ni problem v javni kanlizaciji, ampak v posameznem priključku na kanlizacijsko omrežje. Urejanje interne kanalizacije (priključkov) ni javna služba, to si morajo lastniki objektov urediti na svoje stroške.


Ureditev kanalizacije v starem mestnem jedru.

jelica2@gmail.com jelica2@gmail.com  –  26. 10. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Živim v bližini gradu, v stari hiši, kjer zateka vlaga v temelje. Klet je zato neuporabna. Celostna ureditev kanalizacije v peš coni ne glede na lastništvo bi rešilo stavbe, ki so pod varstvom ZVKD.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V kleti zaradi zamakanja odpadajo ometi. Po ureditvi kanalizacije bi se vse osušilo in ne bi več propadalo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

To bi prevzele pristojne službe MOM.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V peš coni centra Maribor.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Bistveno bi se izbiljšala kakovost in uporabnost zgradb in življena v njih.


Vrednost projekta: 20000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov