Hranjenje prostoživečih živali

NADO NADO  –  26. 10. 2020  –  Območje 2
68.JPG
68.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

MO Maribor je sprejela odlok prepovedi hranjenja prostoživečih živali. Žal še veliko ljudi hrani živali z gospodinjskimi ostanki, največ v Mestem parku in na obrežju reke Drave. Neprimerno hranjenje škodi živalim (ribe, ptice...) in naravi, obenem vpliva na večjo razmnoževanje golazni.  Inšpekcijske službe ne opozarjajo ali kaznujejo takšna dejanja, občina oz. pristojne službe niso aktivne pri ozaveščanju ljudi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev tabel po vzoru mest v tujini.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Določiti lokacije za postavitev tabel, izdelava in postavitev tabel.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Mestni park, Magdalenski park, Stražun, obrežje reke Drave...

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Onemogočiti pogin živali, zmanjšanje populacije podgan in ostalih škodljivcev.Vrednost projekta: 3000 €  • Datum objave 26. 01. 2022


    Izvedeno

    Hranjenje

    V okviru projekta smo izvedli odmevno kampanjo "Ne hrani me! Ohrani me", s katero smo med občani širili sporočilo, da hranjenje prostoživečih živali tem bolj škoduje kot koristi. Ozaveščevalna kampanja je potekala v Mestnem parku, na Slomškovem trgu in na nabrežju Drave. Izdelali in postavili smo začasne table, razdeljevali brošure in informirali o razlogih za nehranjenje. Vključeni so bili mimoidoči, šole in vrtci. Več: http://okolje.maribor.si/delovna-podrocja/narava/biotska-raznovrstnost/kampanja-ne-hrani-me-ohrani-me/