Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

MOM je lani izvedla razpis za postavitev električnih polnilnic po celotnem območju MOM. Podjetji , ki sta bili izbrani v letošnjem letu polnilnic nista postavljali zaradi Covid 19, vendar se projekt nadaljuje prihodnje leto.


Polnilnica za Električna vozila

Primoz Primoz  –  28. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Postavitev več polnilnic za električna vozila v neposredni bližini večstanovanjskih objektov.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Povečanje števila električnih vozil in zmanjšanje onesnaženja okolja v Mariboru

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev električnih polnilnic na obstoječa parkirna mesta

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Po celotni občini Maribor predvsem tam kjer je večja koncentracija parkirnih mest.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?


Vrednost projekta: 3000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov