Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Zaradi lastništva zemljišča na predlagani lokaciji in zaradi dostopa do zasebnih zemljišč, ki bi jih uresničitev predloga zadevala, predloga ni mogoče uvrstiti na glasovanje občanov.


Varovanje Studenškega gozda

Studenci Studenci  –  13. 10. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog je v želji obvarovati Studenški gozd pred vožnjo z avtomobili, ki omogoča odlaganje odpadkov, krajo lesa, moti divje živali, ogroža ostale obiskovalce gozda in uničuje naravo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam namestitev odstranljivega količka na cesti, ki je nadaljevanje Lavtarjeve ulice, ob parceli št. 199 k.o. Limbuš. Ključ bi imeli lastniki gozda in gasilci. Količek bi omogočal vstop v gozd oz. mednarodno kolesarsko pot le pešcem, kolesarjem in voznikom enoslednih motornih vozil (mopedi, skuterji ipd.). Povečala se bo tudi varnost obiskovalcev Lesarske učne poti, katere informativne table so ob tej cesti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna dela:

- betoniranje podnožja količka v globino 80 cm;

- montaža kovinskega količka s ključavnico, premera vsaj 20 cm in višine vsaj 60 cm;

- barvanje količka v odsevne barve.

Potrebne aktivnosti:

- pridobitev soglasja večine lastnikov gozda.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na makadamski cesti, ki vodi v Studenški gozd ob parceli št. 199 k.o. Limbuš.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšalo bi se:

- varovanje narave pred izpuhi in odlaganjem odpadkov;

- varovanje pred krajo lesa;

- varnost pešcev in kolesarjev;

- življensko okolje divjih živali;

- varno sprehajanje psov;

- ohranjanje informativnih tabel Lesarske učne poti;

- slika Slovenskih gozdov v primerjavi z avstrijskimi in italijanskimi gozdovi.

 


Vrednost projekta: 5000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov