Ta projekt ni bil izglasovan.

ležeči policaji

Nastja Šebart Nastja Šebart  –  01. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Nevarnost ob prečkanju ceste otrok in odraslih

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na območju vrtca Vančka Šarha ter osnovne šole Maks Durjava bi predlagala postavitev ležečih policajev. 

Kljub predpisani hitrosti 30km/h se le ta zelo redko upošteva oz. se hitrost zelo pogosto konkretno prekorači. Zelena luč za pešce na semaforju se zaradi neprilagojene hitrosti velikokrat sploh ne upošteva, prehodi v bližini vrtca so zelo nevarni. Kar se dogaja na tem odseku, nima opravka z nobeno kulturo vožnje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev ležečih policajev

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na cestišču med ulicama Moše Pijada 30 ter Valvasorjeve ulice 6, 8 in 10. 

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varnost pešcev (otrok v vrtcu in šoli).


Vrednost projekta: 18000 €

Predlagatelj je projekt ocenil na 3.000€, glede na predvidene stroške ga ocenjujemo na 18.000€


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov