Ta projekt ni bil izglasovan.

Zbornik Malečnika

MB MB  –  02. 11. 2020  –  Območje 1
95.jpg
95.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

O našem kraju je dostopne veliko literature, zato bi si želeli, da bi bile informacije o kraju povezane v obliki zbornika. Številni kraji in krajevne skupnosti svoj zbornik že imajo in so lahko krajanom v ponos. V krajevnem zborniku bi bili zbrani podatki, ki so že dostopni in tudi novi strokovni prispevki, ki predhodno še niso bili objavljeni. Predvidena vsebinska glavna poglavja bi bila (dodatno še podpoglavja): zgodovina in geografija kraja, župnija in župniki, društva in društveno življenje, šolstvo od preteklosti do danes, slovar narečnih besed, slikovno gradivo, pomembne osebnosti in gospoda Malečnika, pričevanja ljudi in drugo. Projekt bi imel pomebno socialno vlogo: povezovanje, aktivno participacijo in vključenost krajanov, tako mladih kot starejših. Prispeval bi k uresničevanju javnega interesa na območju Mestne občine Maribor z možnostjo spoznavanja našega kraja za vse prebivalce in tudi za naše naslednike.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izid krajevnega zbornika - sodelovanje krajanov in drugih strokovnjakov z namenom zbiranja prispevkov, katerega posledica je nastanek prvega zbornika o Malečniku, ki bi postal za mlade in ostale vir informacij, ki bodo zbrane v eni knjigi ter bodo ostale tudi zanamcem, ki bodo lahko ta zbornik tudi dopolnjevali.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Veliko krajanov je pripravljeno prispevati k nastanku krajevnega zbornika. Aktivnosti, ki jih je potrebno izpeljati: - srečanja/sestanki delovne skupine, ki odloča o potrebnih sprotnih zadevah; - iskanje gradiva, informacij in stik s posameznimi strokovnjaki; - urejanje zbornika; - lektoriranje in obdelava fotografij; - grafično oblikovanje, priprava na tisk in tisk zbornika.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Sestanki delovne skupine za pripravo zbornika bi potekali v prostorih KS Malečnik- Ruperče. Po razdelitvi posameznih vsebinskih sklopov bi delo potekalo na domu z mesečnim srečevanjem vseh deležnikov.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izdaja krajevnega zbornika bi imela izredno težo predvsem za krajane, ki bi lahko svoj kraj podrobneje spoznali. Kraj ima bogato kulturno-umetniško dediščino, bogato zgodovino z velikimi osebnostmi, pestro društveno življenje že od nekdaj, zaradi lege veliko geografsko raznolikost, ki botruje razgibanemu gospodarskemu razvoju, razvoju turizma ... Ni dvoma, da bi po zborniku posegel vsak Malečničan in tudi ostali Mariborčani ter širši krog ljudi.


Vrednost projekta: 16000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov