Ta projekt ni bil izglasovan.

SCHREINERJEV TRG, MČ TABOR

Vitor Vitor  –  03. 11. 2020  –  Območje 4
97.jpg
97.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V MČ Tabor si želimo prenovitve parka, kjer bi lahko krajani odšli na sprehod, klopi so namenjene počitku v naravi in pogovorih, mamice z otroci bi lahko odpeljale otroke na igrala v naravi, odvijali in poglabljali bi se socialni stiki med krajani, park bi ponovno dobil pomembno socialno funkcijo in vlogo pri kakovosti bivanja, otroci bi se lahko aktivno vključevali  v igro z drugimi otroci. Park bi moral imeti tudi povezovalno vlogo pri stikih krajanov, moral bi  biti okolje sprostitve po vseh stresnih situacijah obdobja in časa, ki se odvija in  v katerem se trenutno nahajamo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Park postane oblikovan prostor namenjen vsakdanjemu oddihu in navdihu, prostor za spontanost, drevesa in travnate površine bodo imele ekološko funkcijo in vlogo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev igral, obnova klopi, obnova poti, postavitev košev, zasaditev dodatnih dreves - dopolnitev obstoječih zaradi oživitve narave in naravnih potencialov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Schreinerjev trg, Lokacija:  med Fochevo ulico na severu, Delavsko na jugu, Koseskega ulico na zahodu in Betnavsko ulico na vzhodu

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ohranjanje naravnega videza in stika z naravo vseh generacij prebivalstva. Vključevanje parka kot kulturno in umetniško  prizorišče vključeno v organizirane prireditve ( festival Lent, organiziranje samostojnih kuturno umetniških prireditev, ipd).


Vrednost projekta: 10000 €

Vrednost projekta se dvigne na 10.000€, kar se komisiji zdi bolj realno za tako obsežen projekt.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov