Ta projekt ni bil izglasovan.

Sosed sosedu

Dragana Lujić Dragana Lujić  –  03. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Izboljšanje medsosedskih odnosov, medsosedske pomoči,  s ciljem krepitve strpnega sobivanja, medsebojnega spoštovanja, sprejemanja, medkulturnega in medgeneracijskega sodelovanja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Vzpostavitev središča za medsosedsko pomoč "Sosed - sosedu", kjer bi se zbirali, oddajali oglasi/povpraševanje za pomoč, nasvete, ki bi jih potrebovali/ponujali prebivalci mestne četrti. Projekt bi lahko predstavljal vzorčni primer dobre prakse-središča za medsosedsko pomoč, ki bi povezal prebivalce manjše lokalne skupnosti.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- formiranje skupine prebivalcev s tega območja, ki bi predstavljala organizacijski odbor projekta

- analiza terena, priprava konkretnih vsebin za izmenjavo znanj/pomoči, vključevanje različnih deležnikov iz lokalne skupnosti (gasilci, vrtnarija idr.)

- priprava spletne aplikacije za objavo  vsebin

-priprava/distribucija propagandnega materiala,večja  prepoznavnost projekta

- javna predstavitev projekta prebivalcem MČ Studenci, tržnica znanja

- vključevanje mreže prostovoljcev

- . začetek/zagon izmenjave/pomoči

Primer vsebin za medsosedsko pomoč:

- pomoč sosedu pri obdelavi vrta/izmenjava izkušenj /izmenjava pridelkov

(povezava z bližnjo vrtnarijo)

- prevoz starejše osebe brez avta k zdravniku

- pomoč pri popravilu kolesa /učenje mlajših, kako si sam popraviš kolo

 - izmenjava npr. gobarskih znanj, modelarskih izkušenj

- pomoč pri manjših hišnih opravilih

- skrb za mlajše, če se starši znajdejo brez varstva

- pomoč starejšim pri nakupih

- pomoč pri skrbi za domače živali - sosedu peljem psa na sprehod idr.

 

 

 

 

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Središče bi bilo locirano na sedežu MČ Studenci na Šarhovi ulici.

Projekt bi bil namenjen prebivalcem MČ Studenci, ki je, predvsem z območjem pod Pekrsko gorco, primer hitro rastočega okolja, z veliko mladimi družinami, hkrati pa na tem območju živi tudi veliko starejših ljudi. Poleg tega je na tem območju precej zelenih površin, ki bi lahko združevale prebivalce "zelenimi", trajnostno ter okoljevarstveno naravnanimi vsebinami.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kvaliteta bivanja v lokalni skupnosti:

- izboljšanje medosebnih odnosov

- izboljšanje počutja s spoznanjem, da lahko delam dobro in pomagam sosedu

- spodbujanje vseživljenjskega učenja

- krepitev samozavesti posameznika: moje znanje/veščine so nekomu potrebne

- občutek večje varnosti bivanja v okolju

- krepitev solidarnosti in nesebične pomoči, kar dokazano pozitivno vpliva na duševno počutje in zmanjšuje anksioznost

- zmanjšanje izoliranosti/osamljenosti/zapuščenosti predvsem pri starejših

- krepitev spoznanja, da v stiski nisi sam in da se na soseda lahko obrnemo po pomoč

- krepitev pripadnosti lokalnemu okolju na relaciji individualno.- kolektivno

 


Vrednost projekta: 10000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov