Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

K prenovi kopališča Pristan je Mestna občina Maribor pristopila celostno. Projekt je že v teku. Izvedena je bila sanacija AB školjke srednjega bazena z notranjo ureditvijo in ureditvijo sanitarij. Trenutno poteka odprava napak v garancijski dobi. V pripravi je razpis za ureditev notranjosti starega dela kopališča, klimatizacija podbazenja, srednjega,malega bazena in čofotalnika. Izdelana je dokumentacija sanacije AB konstrukcijskih elementov fasade, dokumentacija za energetsko prenovo ovoja starega dela kopališča, projektna dokumentacija za ureditev avle s klimatizacijo le te. Izdelana je tudi projektna naloga za izdelavo PZI načrtov energetske sanacije , ki zajema manjkajoče že izdelane projekte energetske sanacije, vključno z novim delom kopališča. Vrednost projekta presega 20.000 eur.


Kopališče Pristan - športni center

Vesnica Vesnica  –  03. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Prenova kopališča Pristan. Sramotno je, da Maribor nima konkretnega kopališča. Niti zunanjega niti notranjega. V kopališče se dolga leta ni nič vlagalo, pa kljub vsemu imamo veliko uspešnih plavalcev. Čas je, da se tudi tukaj kaj spremeni.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam obnovo kopališča pristan. Veliko denarja se je v zadnjem letu vložilo v kopališče pa ni učinka. Ali se ga temeljito prenovi ali pa podre in naredi novega, modernega. Upam, da se bo prenova kdaj dejanjsko zgodila.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagam obnovo kopališča pristan. Veliko denarja se je v zadnjem letu vložilo v kopališče pa ni učinka. Ali se ga temeljito prenovi ali pa podre in naredi novega, modernega.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V kopališču Pristan, Koroška cesta 33.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pogoji za tekmovalno in rekreacijsko plavanje. Mesto bi dobilo spet kopališče vsaj eno, ki pa si ga mesto vsekakor zasluži.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov