Pravljična bralnica v Mestnem parku

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  22. 05. 2022  –  Območje 2
Pravljična bralnica v Mestnem parku
Pravljična bralnica v Mestnem parku

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Mestni park je že pred obnovo in ureditvijo meščanom nudil zeleno urbano zavetje za različne aktivnosti, od sproščene rekreacije in sprehodov do športnih in kulturnih dogodkov. Z vizualno atraktivno urbano intervencijo in bralnico na prostem želimo dodatno popestriti že obstoječo in novo urbano opremo parka.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo en ali več objektov, ki se s svojo podobo skladajo z okoljem parka, namenjenih bralnici-čitalnici na prostem. Njihova namembnost se, odvisno od lokacije postavitve, lahko razširi tudi na drobno gostinsko ponudbo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je locirati konkreten in ustrezen teren postavitve, v sodelovanju z odgovornimi institucijami. Objekt ali več njih se izdela iz recikliranih naravnih materialov v sodelovanju z npr. Srednjo lesarsko šolo. K ustreznim poslikavam se lahko povabijo lokalni umetniki. Vsebine za objekt lahko pripravijo (vsaj) sodelavci zavoda MARS, ki izvajajo programe za spodbujanje bralne kulture, ali drugi ponudniki. Predlog stroškovno vrednotimo na minimalni znesek 3.000 EUR, za materialne stroške izdelave objekta ali več njih.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Mestni park.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Preživljanje časa otrok, mladostnikov in odraslih v Mestnem parku bi bilo prijetnejše, obenem bi pravljično bralni kotiček olajšal izvedbo aktivnosti, ki se že izvajajo v parku vsaj v času Festivala Lent / Artkamp.Vrednost projekta: 3000 €Nima definiranih mejnikov