Mestni učni čebelnjak

Magnolija Magnolija  –  25. 05. 2022  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Potrebo po urbanem čebelarstvu in ozaveščanju prebivalstva o pomembnosti čebel, lahko bi se tudi postavilo več urbanih čebelnjakov. Čebele so tudi odlične biološke pokazateljice čistosti okolja. Čebele oprašijo več kot 170 vrst rastlin.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev čebelnjaka za učne namene s panjskimi končnicami značilnimi za štajersko in mesto Maribor.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Čebelnjak izdelan iz macesnovega lesa, postavitev panjskih končnic z značilnimi štajerskimi motivi in ga opremiti s fotovoltaično enoto, ki zagotavlja elektriko v čebelnjaku, ki omogoča različne meritve in spremljanje procesov v panjih. Območje panjev in prostor za čebelarja, loči od gledalcev steklena stena, ki omogoča obiskovalcem varno opazovanje čebelarja pri delu in spremljanje izletanja čebel.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V mestnem parku ali na drugem za to primernem mestu. Nova turistična atrakcija v mestu, ozaveščanje o kulturni čebelarstva v mestu (predstavitev slovenske tradicije ter štajerskih značilnosti na panjskih končnicah).

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ozaveščenost prebivalstva o pomenu čebel, poučna aktivnost in možnost ogledov za turiste in otroke predšolske ter šolske....Vrednost projekta: 5000 €

Predlagamo dvig iz 3.000 eur na 5.000 eur Išče se lokacija izven Mestnega parka Maribor.Nima definiranih mejnikov