Ureditev sprehajalne poti ob Dravi/ Melje

Magnolija Magnolija  –  25. 05. 2022  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker sprehajalna pot ob Dravi ni dokončno urejena, manjka talna osvetljava, koši za smeti in par klopc, postavitev pitnika za vodo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Sprehajalna pot ob Dravi v Melju bi izboljšala izkušnjo sprehajalcev, kolesarjev, ki obiskujejo ta predel mesta, saj te malenkosti mankajo na tem delu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Manjka talna osvetljava, koši za smeti in par klopc, postavitev pitnika za vodo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Sprehajalna pot ob Dravi / Melje.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kvaliteta bivanja za prebivalce Melja in vse, ki se sprehajajo na območju sprehajalne poti ob Dravi/ Melje.


Podpore

brez podpore
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov