Koši in klopi v Melju

Magnolija Magnolija  –  25. 05. 2022  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker sprehajalna pot ob Dravi ni dokončno urejena, manjka talna osvetljava, koši za smeti in par klopc, postavitev pitnika za vodo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Sprehajalna pot ob Dravi v Melju bi izboljšala izkušnjo sprehajalcev, kolesarjev, ki obiskujejo ta predel mesta, saj te malenkosti mankajo na tem delu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Manjka talna osvetljava, koši za smeti in par klopc, postavitev pitnika za vodo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Sprehajalna pot ob Dravi / Melje.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kvaliteta bivanja za prebivalce Melja in vse, ki se sprehajajo na območju sprehajalne poti ob Dravi/ Melje.Vrednost projekta: 5000 €

sprememba lokacije in naslova- nabava košev in klopi v Melju V soglasju s predlagateljico se spremenita naslov in vsebina predloga. Predlagamo, da se klopi in koši postavijo v Melju, pri čemer se lokacija in tip opreme določita naknadno.  • Datum objave 28. 08. 2023


    Izvedeno

    Postavljene so tri klopi in koši za odpadke ob kolesarski poti ob Dravi na območju Melja.