Poslikava Mala Betnava - igrišče

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  28. 05. 2022  –  Območje 4
Predlog - poslikava Mala Betnava
Predlog - poslikava Mala Betnava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Doživljajsko igrišče v Mariboru je poseben primer "mesta od otrok za otroke", kjer se pod strokovnim usmerjanjem (in ne "vodenjem") ter mentoriranjem v praksi izvaja "demokracija in participacija mladostnikov" v svoji prvinski obliki. Lokacija v Malem betnavskem gozdu, umeščenost v gosto naseljeno urbano sosesko z visokim deležem socialno-ekonomsko ogroženih družin. Z brezplačno udeležbo programi Doživljajskega igrišča zagotavljajo pravico do igre, ustvarjalnosti, razvedrila in prostega časa vsem otrokom in mladim, ne glede na okoliščine, iz katerih prihajajo. Predlog naslavlja manjše košarkarsko igrišče v Malem betnavskem gozdu, tik ob Doživljajskem igrišču.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ustvarjalno poslikavo talne površine manjšega košarkarskega igrišča v Malem betnavskem gozdu, z odprto možnostjo razširitve poslikav na asfaltne površine igralnega in sprehajalnega dela mikrolokacije. Možnosti so: gibalno igralni poligoni in druge talne vizualne intervencije. Predlog vrednotimo na 3.000 EUR.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Dogovor z upravljalci in operativci Doživljajskega igrišča o izbiri izvajalca. Vključitev mladih uporabnikov Doživljajskega igrišča, oziroma vsaj njihovih predlogov, saj se z mikrolokacijo identificirajo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Mali betnavski gozd, neposredna bližina Doživljajskega igrišča.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Barvno vizualna popestritev igralne soseske v kateri se veliko število malčkov, otrok in mladostnikov iz soseske združuje, spoznava, igra in ustvarja.Vrednost projekta: 3000 €

Predlog je izvedljivNima definiranih mejnikov