Ta projekt ni bil izglasovan.

Talna poslikava ob vrtcu Otona Župančiča

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  29. 05. 2022  –  Območje 4
Ilustracija za predlog poslikave na fasadi vrtca Otona Župančiča
Ilustracija za predlog poslikave na fasadi vrtca Otona Župančiča

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vrtec Otona Župančiča na Oblakovi ulici v Novi vasi se nahaja v gosto poseljeni soseski, v neposredni bližini urejene ploščadi knjižnice Nova vas, kjer se na klopeh in betonskih stopniščnih delih ploščadi, uporabnih za sedenje, zbirajo sosedje in sprehajalci, posedovalci in skupine otrok v igri. Otroci se zaradi primernih površin učijo rolkanja, vožnje skirojev in igrajo spontane zunanje igre. Siva in dolgočasna fasada vrtca, poleg sivih stanovanjskih blokov, je fantastična kulisa / podlaga za nastanek velike stenske poslikave, vsebinsko dogovorjene z vodstvom vrtca. (Fotografija ob predlogu je zgolj ilustrativna.)

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Nastanek poslikave velikega formata na celotni površini predlagane sive fasade vrtca Otona Župančiča, vsebinsko primerne za okolje nastanka (teme: razigranost, barvitost, živahnost). Predlog stroškovno vrednotimo na 4.000 EUR, kar vključuje vsebinsko zasnovo poslikave, materialne stroške za nabavo ustreznih barv in pripomočkov, primernih za predlagano površino, predhodni premaz fasade z ustrezno podlago, najem gradbenega odra, izvedbo poslikave.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izbira izvajalca z javnim razpisom (ne zgolj direktno targetirano zbiranje treh ponudb), ki se ga razširi po vseh relevantnih kanalih (in ne zgolj objava na spletnih straneh Mestne občine Maribor). K širjenju poziva povabiti muzeje in galerije, umetniške skupnosti, likovne šole. Obvezno zahtevati referenčni portfelj za poslikave velikega formata na fasadah in skico predloga. Pri izbiri predloga je obvezno sodelovanje z vodstvom vrtca in morebitno sodelovanje s predstavniki hišnih svetov okoliških stanovanjskih blokov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Fasada vrtca Otona Župančiča na Oblakovi ulici v Novi vasi.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vizualno močna popestritev skupnega javnega prostora za druženje in aktivno preživljanje prostega časa bi dodatno oživela lokalni utrip soseske. Poslikava velikega formata na fasadi vrtca bi se zaradi vrtčevske ograje prav tako zavarovala (upajmo!) pred neizogibnimi objestnimi sprejevskimi napadi lokalnih grafiti vandalov.Vrednost projekta: 4000 €

Predlog je izvedljiv, izvede se lahko talna in ne stenska poslikava