Sanacija igrišča pri OŠ Kamnica

Tomazz Tomazz  –  02. 06. 2022  –  Območje 1
foto igrišča
foto igrišča

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog podajam zaradi dotrajanosti šolskega športnega igrišča v kraju. Asfaltirano igrišče, ki ga v dopoldanskem času uporablja šola, v popoldanskem času pa krajani, je star 47 let in v tem času ni bil obnovljen. Je nevaren, nastajajo grbine.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se zamenja asfaltna prevleka in zarišejo črte.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo odstraniti staro asfaltno prevleko in jo zamenjati z novo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Vrbanski cesti 93, Kamnica, asfaltno igrišče za nogomet in odbojko.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vsekakor varnost in uporabnost šolskega igrišča, izgled kraja in šole.Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 30000 €Nima definiranih mejnikov