Sanacija igrišča pri OŠ Borcev za severno mejo

Ja_Gl Ja_Gl  –  03. 06. 2022  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Igrišča za OŠ borcev za severno mejo so neurejena, košarkarski koši razpadajo. Dopoldne igrišča uporablja OŠ, popoldne pa otroci iz okolice. Žal tam ni igral, dve košarkarski igrišči sta neuporabni, ker so koši poškodovani, poslikave (ristanc in podobno) so zbledele.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Trenutno so 4 asfaltna igrišča. Predlagam, da se zamenja in posodobi prevleka na igriščih. 2 bi lahko ostali za košarko, tu bi bilo treba zamenjati koše in prevleko. Na površini ostalih dveh bi se lahko postavila igrala za manjše otroke, fitnes na prostem za starejše, klopce, atletska steza itd.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Sanacija športnih površin, namestitev novih košarkarskih košev, namestitev igral in fitnesa na prostem.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na igriščih za OŠ borcev za severno mejo.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Več površin za športno preživljanje prostega časa za vse iz okolice.Vrednost projekta: 30000 €

Predlog je izvedljiv. Obseg investicije se prilagodi glede na finančno ocenoNima definiranih mejnikov