Slikarije pred OŠ Janka Padežnika

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  12. 06. 2022  –  Območje 4
Ilustracije za poligone pri OŠ Janka Padežnika
Ilustracije za poligone pri OŠ Janka Padežnika

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Javne površine osnovne šole, ki jo uporabljajo najmlajši prebivalci mestne četrti Studenci, ne izžarevajo otroške ustvarjalnosti niti ne odražajo bližino ustanove, kjer otroci preživljajo večino dneva.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo živobarvne poslikave asfaltnih površin v neposredni bližini OŠ Janka Padežnika, v obliki slikovno-igralno-gibalnih poligonov. Projekt vrednotimo na minimalno vrednost 3.000 EUR, z ustvarjalno vsebinsko zasnovo, materialnimi stroški in izvedbo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Domisliti talne in sorodne poslikave, slikovno-igralne-gibalne poligone ali druge slikovne vsebine v obveznem posvetu in/ali soglasju z vodstvom OŠ Janka Padežnika. Naj so vključeni tudi učenci in pedagoški delavci šole. Izbrani izvajalec naj uporabi čim bolj obstojne barve, primerne za površine, ki se bodo določile za slikarije.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

OŠ Janka Padežnika in njena neposredna bližina.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Bližina šole bi se s talnimi poslikavami v obliki poligonov bolj popestrila, osmislila, obarvala, približala šolarjem in prebivalcem soseske.Vrednost projekta: 3500 €

Predlog je izvedljiv, vendar z minimalnimi prilagoditvami, ki se nanašajo na določitev barve.Nima definiranih mejnikov