Zelene stene in fasade Melje

Yoe Yoe  –  13. 06. 2022  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Betonske zgradbe, ograje in oporni zidovi akumulirajo toploto in segrevajo ozracje v mestu še pozno v noč. Prav tako ne prispevajo k estetskemu izgledu urbanih industrijskih con.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Z univerzo v Mariboru - oddelkom za arhitekturo bi se v sodelovanju z industrijskimi subjekti v Melju izdelal program zelenih sten in zelenih fasad s čimer bi dosegli izobrazevalni preskok in možnost praktičnega izražanja idej bodočih arhitektov. Obenem bi skrili ponekod dotrajane zidove, betonske ograje in puste škarpe, ki kazijo izgled. Obenem bi lahko pritegnili v projekt ponudnike zelenih sten in fasad, ki bi sponzorirali posamezne odseke in s tem izobraževali uporabnike ter jih animirali za nabavo in vgradnjo

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

S fakulteto za arhitekturo in gradbeno fakulteto bi se izdelal v sodelovanju z industrijo na območju Melja program zazelenitve betonskih ograj in fasad na industrijskih objektih kot n.pr. Mariborski livarni ter drugih industrijskih objektih… Predstavile bi se mozne izvedbe, proizvajalci, tehnicne resitve, izbira rastlin za sončne in senčne strani, vzdrževanje…

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ograje Mariborske livarne, Oreško nabrežje, Kraljeviča Marka ulici, ul. Heroja jeftiča, hitra cesta ob Henklu in obodne povrsine Henkla, Primata, nadvoz Meljske ceste, nadvoz železnice…

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Namesto grafitov bi imeli študenti arhitekture možnost izrazit v praksi arhitekturne in tehnične rešitve zazelenitve sten in fasad ter s tem prispevali k estetski sanaciji industrijskih območij, zmanjšal bi se vpliv sevanja vročine iz tovrstnih betonskih struktur


Podpore

brez podpore
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov