Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.
Zemljišča niso v lasti MOM, plovnost na reki Dravi se lahko ureja z državno uredbo.

Limbusko nabrežje

Mile Mile  –  13. 06. 2022  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Plovnost za colne na čolnarni Limbuš.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Podobno kot na ptujskem morju. Moznost priveza čolna.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Infrastruktura obstaja potrebno jo je prenovit!

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na dravi od Selnice do elektrarne.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Povecalo turizem na dravi.