Otroško igrišče s trampolinom

Igor71 Igor71  –  15. 06. 2022  –  Območje 3
Screenshot_20201101_172251.jpg
Screenshot_20201101_172251.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Mariboru kritično primanjkuje otroških igral. V okolici Pekrske gorce se gradi ogromno število stanovanjskih novogradenj, kjer se bo ob že stacioniranih priselilo veliko število novih družin z otroki. S postavitvijo novih igral bomo otrokom omogočili kvalitetnejše, varnejšein zabavnejše preživljanje otroštva.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno predlagam postavitev dodatnih sodobnih igral namenjenih otrokom, ki stanujejo v okolici, kar bo omogočilo kvalitetno preživljanje prostega časa v neposredni bližini, s čimer bi omogočili, da se otroci ne bi rabili voziti na drug konec Maribora z namenom igranja.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

S sredstvi PP se opravi nakup in postavitev otroških igral s certifikati, kot sledi: - plastična večnamenska igrala (cena cca 12.000 evrov) - trampolin park z osmimi polji (cena cca 6.000 evrov) - Skupni strošek brez DDV: cca 18.000 evrov - DDV 3.960 evrov SKUPAJ: 21.960 evrov Garancija na kompleten sestav je 2 leti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na zemljišču MOM pred dvorano "Športnega centra Galič"

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Otroci bi imeli možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa v neposredni bližini, kar bo izboljšalo kakovost bivanja otrok in njihovih staršev zaradi pomanjkanja igral v bližini. Tako bi tudi Nova vas in Borova vas, ki sta zelo blizu, pridobili na kvaliteti življenja otrok.


Podpore

brez podpore
Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov