Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv, saj bi stroški izvedbe presegli finančni okvir, ki je v okviru participativnega proračuna predviden za izvedbo posameznega projekta.


Skupna prometna površina pri Europarku

Andreja Seršen Dobaj Andreja Seršen Dobaj  –  19. 06. 2022  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Prehodnost med Europarkom oz MČ Pobrežje in Taborom oziroma Starim mostom

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Da se na Pobreški od Titove navzdol pred Europarkom (pri Titovem mostu) vzpostavi skupno prometno površino - torej da lahko pešci in kolesarji ta del ceste prosto prehajajo. Že zdaj številni pešci tekajo čez, ker drugače morajo vse do semaforja spodaj (kjer je zelo dolgo čaka na zeleno luč) in potem na drugi strani nazaj po hribu gor do Titovega mostu. Motorni promet tu ni tako gost, da bi ga skupna površina odločilneje ovirala.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Sprememba prometnega režima, odstranitev ograje pri izhodu iz garaže Europarka

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pri Europarku

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Mobilnost pešcev in kolesarjev, prenehanje kršitev pravil prečkanja ceste, večja pretočnost na desnem bregu Drave.