Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev potke pri Europarku

Andreja Seršen Dobaj Andreja Seršen Dobaj  –  19. 06. 2022  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ljudje so si utrli pot od semaforja pri Europarku navzgor po travniku na Titov most, ki pa je zdaj blatna.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se to potko tlakuje, da bo lažje prehodna za pešce. Naj se je pa ne širi, da je ne bi uporabljali tudi kolesarji ali motoristi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ozka tlakovana pot

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na travniku pred Europarkom

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Čistost čevljev;-)


Vrednost projekta: 20000 €

Projekt je izvedljiv s prilagoditvami. Da bo, kot je cilj predlaganega projekta, le-ta prijaznejši pešcem, se predlog razširi z dodajo klopi, košev, ograje.