Miza za šah na javni površini

Domen Kodrič Domen Kodrič  –  22. 06. 2022  –  Območje 2
Mize za šah v parku.jpg
Mize za šah v parku.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog ustvarja priložnost za družabno aktivnost v območje Mestnega parka, v kateri lahko sodelujejo vse generacije. Skrbi za zdravje prebivalstva, tako mentalno kot tudi fizično, saj vzpodbuja razvoj miselnih sposobnosti kot tudi zadrževanje na svežem zraku. Izboljša estetiko parka in nenazadnje izboljša intelektualno dojemanje Maribora.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev ene ali dveh miz za šah v Mestnem parku. Mize bi bile vgrajene, statične, ob njih bi bile tudi vgrajene klopi ali stoli. Mize bi bile kamnite ali betonske, v vsakem primeru pa estetsko prijetno oblikovane, lahko jih celo ustvari lokalni umetnik. Take točke obstajajo v mnogih mestih po svetu in veliko pridajo kulturni in povezovalni vrednosti javnih površin.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V Mestnem parku bi postavili kamnito šahovsko mizo ali dve in klopi ter le te fiksno pritrditi na izbrano mesto. Mizo bi lahko naročili pri lokalnem umetniku, kar bi še povečalo estetsko vrednost postavitve. Šahovske figure (in ure) na take točke načeloma prinesejo igralci, lahko pa bi uredili tudi izposojo v najbližji gostilni, terariju ipd..

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V mariborskem Mestnem parku. Nekje ob potki v jugovzhodnem delu parka, v bližini paviljona in terarija.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Maribor bi pridobil točko za medgeneracijsko povezovanje ob izvajanju družabne aktivnosti na svežem zraku, saj je šah kot "kraljevski šport" primeren za vse od mladostnikov do starejših občanov.Vrednost projekta: 5000 €

Projektni predlog je izvedljiv, vendar na drugi primerni javni površini, ne v parku. Predvidi se tudi višja vrednost izvedbe.Nima definiranih mejnikov