Polnilnica za električna vozila

Primoz Primoz  –  24. 06. 2022  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Polnjenje električnih vozil stanovalcev blokovskih naselij kjer ni druge možnosti

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Hitrejše elwktrifikacija mesta

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev polnilnic na obstoječa parkirna mesta.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na obstoječih parkirnih mestih

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvsem bivalni pogoji v strnjenem mestnem delu


Vrednost projekta: 13000 €

Projektni predlog je izvedljiv na zemljiščih, ki so v lasti Mestne občine Maribor. Predvidena vrednost se prilagodi glede na dejanski strošek izvedbe.

Želiš podpreti ta projekt?

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.