MAČKE - brezplačna sterilizacija in kastracija za manj zapuščenih mačk

Helena Levičnik Helena Levičnik  –  24. 06. 2022  –  Območje 3
MAČKE 3
MAČKE 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pomembno se je zavedati položaja skrbnikov in lastnikov mačk, ki se pogosto kljub slabemu materialnemu položaju, kar najboljše trudijo zagotoviti lepo življenje za svoje mačke. Veliko ljudi ni načrtovalo mačke, vendar so jo našli zapuščeno, premraženo in lačno in so zanjo pripravljeni skrbeti naslednjih 10+ let. Izrednega pomena je, da se da se lastnike in skrbnike mačk podpre s cenovno dostopnimi storitvami sterilizacije in kastracije. Cenovno dostopna sterilizacija in kastracija mačk je prvi korak.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Povečanje dostopnosti storitve sterilizacij in kastracij mačk. Ljudje se bodo rajši odločali za storitev sterilizacije pri svojih mačkah, saj bo storitev finančno dostopna.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Sofinancirane bodo sterilizacije in kastracije lastniških muc.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Sterilizacije se bodo izvajale na veterini. Promocija storitve se bo izvajala na spletnih straneh, družbenih omrežjih. Plakati se bodo razdelili nevladnim organizacijam, ki delujejo na območju Maribora.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Lastniki in skrbniki bodo opolnomočeni pri skrbi za svoje mačke. Sterilizirane mačke bodo deležne višje kakovosti bivanja.Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 25000 €Nima definiranih mejnikov