Preplastitev asfaltnih površin v KC Pekarna

Matic Primc Matic Primc  –  25. 06. 2022  –  Območje 4
Trenutno stanje asfalta
Trenutno stanje asfalta

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dotrajane asfaltne površine na območju KC Pekarna otežujejo izvedbo kulturnih in drugih dogodkov na prostem. Ob nalivih nastajajo ogromne, globoke luže, prav tako pa neprevidnemu pešcu predstavljajo potencialno poškodbo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam preplastitev asfaltne površine na celotnem območju (oz. kolikor finančni okvir dopušča) KC Pekarna.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Asfaltna površine bi se preplastile na enak način, kot se tudi na drugi občinski infrastrukturi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na parcelah v lasti MOM, kjer so na njih asfaltirane površine znotraj kompleksa KC Pekarna, Ob železnici 16.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se infrastruktura za kulturne, mladinske, športne, okoljevarstvene, antikvariatne in druge dejavnosti, ki potekajo v KC Pekarna. Izboljšala bi se tudi varnost za obiskovalce, uporabnike in mimoidoče.