Ta projekt ni bil izglasovan.

Potopna konfina ob vhodu v KC Pekarna

Urška Breznik Urška Breznik  –  25. 06. 2022  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kulturni center Pekarna je zaradi okoliških plačljivih parkirišč in najdražnjih zasebnih garažnih hiš ob UKC Maribor, postal parkirišče. S tem je prostor degradiran, uničujejo se asfaltne povšine in otežuje izvajanje kulturnih, mladinskih, knjižničnih, športnih in drugih dejavnosti tud na prostem,

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ob glavnem vhodu v KC Pekarna, Ob želenici 16, predlagam postavitev dveh potopnih konfinov, ki bosta onemogočila parkiranje vsem razen uporabnikom KC Pekarna (izvajalcem programov, zaposlenim).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Vgraditi je potrebno dva potopna konfina in dostop dati le uporabnikom KC Pekarna (izvajalcem programov, zaposlenim).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ob vhodu v KC Pekarna (Ob železnici 16).

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zmanjšano število avtomobilov bo prostor ponovno vrnilo peščem ter izvajalcem vsebin v KC Pekarna ter njihovim obiskovalcem.Vrednost projekta: 24000 €

Postavitev potopnih konfinov je izvedljiva v ocenjeni vrednosti stroška postavitve. Ob postavitvi konfinov se bo zagotovila ureditev režima parkiranja na območju KC Pekarna.