Zaščita Parka mladih

Matic Primc Matic Primc  –  25. 06. 2022  –  Območje 4
Vstop v park mladih
Vstop v park mladih

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob vstopu v Park mladih s strani Ulice Pariške komune se pogosto v večernih urah neodgovorni vozniki s svojimi vozili preko dvignjenega prehoda za pešče zapeljejo v park in tam parkirajo. Neredko parkirajo še po travi parka. S predlogom želim odpraviti oviro za sprehajalce, ki jo predstavljajo nepravilno parkirana vozila, kot tudi preprečiti nastanek škode na zelenih površinah, ki se ob takšnih primerih poškodujejo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev kovinskih količkov, ki bi onemogočili uvoz v park z vozili.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavili bi se kovinski količki (ali druge pregrade) za preprečitev uvoza z avtomobilom preko pločnika v park.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Količki se naj postavijo na parceli 2835/1 v lasti MOM in sicer pri vhodu v park s Ulice Pariške komune na stični točki parka in mimobežnega pločnika.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Park bi bil bolje zavarovan pred nevestnimi vozniki, pot pa bi bila znova namenjena sprehajalcem.