Talne poslikave pri vrtcu Ribiška

Tanja Cvitko Tanja Cvitko  –  25. 06. 2022  –  Območje 1
Ilustracije za predlog poslikav na vrtcu Ribiška
Ilustracije za predlog poslikav na vrtcu Ribiška

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vrtec Ribiška se nahaja v gosto poseljeni soseski, v neposredni bližini Tržnice in promenade Lent. Dotrajana in z zobom časa načeta pročelja vrtca so fantastična kulisa / podlaga za nastanek velikih stenskih poslikav, vsebinsko dogovorjenih z vodstvom vrtca. (Fotografija ob predlogu je zgolj ilustrativna.)

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Nastanek poslikave velikega formata na celotnih površinah predlaganih fasad vrtca Ribiška, vsebinsko primerne za okolje nastanka (teme: razigranost, barvitost, živahnost). Predlog stroškovno vrednotimo na 4.000 EUR, kar vključuje vsebinsko zasnovo poslikav, materialne stroške za nabavo ustreznih barv in pripomočkov, primernih za predlagano površino, predhodni premaz fasade z ustrezno podlago, najem gradbenega odra, izvedbo poslikav.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izbira izvajalca z javnim razpisom (ne zgolj direktno targetirano zbiranje treh ponudb), ki se ga razširi po vseh relevantnih kanalih (in ne zgolj objava na spletnih straneh Mestne občine Maribor). K širjenju poziva povabiti muzeje in galerije, umetniške skupnosti, likovne šole. Obvezno zahtevati referenčni portfelj za poslikave velikega formata na fasadah in skico predloga. Pri izbiri predloga je obvezno sodelovanje z vodstvom vrtca.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Fasade vrtca Ribiška.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vizualno močna popestritev prostora za druženje otrok in aktivno preživljanje prostega časa bi dodatno oživela lokalni utrip soseske. Poslikave velikega formata na fasadah vrtca bi se zaradi vrtčevske ograje prav tako zavarovale (upajmo!) pred neizogibnimi objestnimi sprejevskimi napadi lokalnih grafiti vandalov, ki jih privlačijo zunanja pročelja kopališča Pristan.Vrednost projekta: 4000 €

Projektni predlog je izvedljiv tako, da se namesto stenskih poslikav izvedejo talne poslikave pri vrtcu na asfaltirani funkcionalni oziroma javni površini. Po uskladitvi s predlagateljem se predlog glasi: "Talne poslikave pri vrtcu Ribiška"Nima definiranih mejnikov