Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev parkirnega prostora pred sedežem Mestne četrti Studenci na Šarhovi ulic

Janez Š. Janez Š.  –  26. 06. 2022  –  Območje 4
parkirisce.jpg
parkirisce.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Parkirišče je trenutno v slabem stanju, tudi odvodnjavanje odpadne vode po deževju ne deluje, zato odpadna voda zastaja na parkirišču, zaradi česar je onemogočeno parkiranje. Tukaj prav tako parkirajo odpisana vozila, ki stojijo na parkirišču po več dni, tovornjakarji, kombiji, ki vsekakor ne sodijo na takšno parkirno mesto. Rečem lahko, da je parkirišče neurejeno in vsekakor meče slab vtis na prostore MČ Studenci, ki s svojimi sredstvi vzdržuje red in z rožami polni cvetlična korita. Projekt bi se izvedel tako, da bi se našlo najugodnejšega izvajalca za asfaltiranje, ki bi izvedel preplastitev ter izvajalca za izdelavo označb, po moji zamisli oz. zgoraj opisanimi potrebami.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ureditev parkirnega prostora, ki je v občinski lasti. Ureditev bi zajemala novo preplastitev in označbo parkirnih mest – npr. 4 mest za MČ Studenci, 2. mesti za najemnika in ostalo prosto (za obiskovalce Pošte). Bistvo predloga je bolj urejen izgled parkirnega prostora pred prostori MČ Studenci. Z označbami bi nakazali, da je parkirišče namenjeno obiskovalcem MČ Studenci, zaposlenim, najemnikom in obiskovalcem pošte, ki koristijo parkirni prostor za 10 do 15 minut. Je pa še ena posebnost. Tik ob zgradbi je spominsko obeležje in bi s tem posegom tudi olešali to spominsko obeležje. Ob njem se zbirajo krajani, in nenazadnje enkrat na leto se organizira svečanost s programom.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel tako, da bi se našlo najugodnejšega izvajalca za asfaltiranje, ki bi izvedel preplastitev ter izvajalca za izdelavo označb, po moji zamisli oz. zgoraj opisanimi potrebami.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal pred MČ Studenci na Šarhovi 53a, na parkirišču, ki je v lasti občine parcelna številka je 1871/1

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

– urejenost parkirišča in lepši izgled - povečanje varnosti, predvsem otrok - preprečitev odlaganje odsluženih ner. vozil – označena parkirna mesta


Dokumenti (1)


Vrednost projekta: 30000 €

Izvede se ureditev v obsegu predlaganih sredstev, saj je parcela v lasti MOM.