Ta projekt ni bil izglasovan.

Igrifikacija v vseh območij Maribora za vitalnost in izobraževanje

Playbrandgames Playbrandgames  –  26. 06. 2022  –  Območje 4
Tabla za igro na večih mestih
Tabla za igro na večih mestih

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog bo povečal poznavanje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev naših lokalnih turističnih poti in zanimivosti. Ključne točke, ki jih predlog naslavlja so: spodbujanje fizične in miselne aktivnosti občanov, povečanje prepoznavnosti Maribora in slovenskih proizvajalcev, povečanje obiska lokalnih znamenitosti s strani lokalnega prebivalstva in tujih turistov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Inovativni koncept družbene aktivacije bi se izvajal na vseh 5 izbranih območjih Maribora. Lokacije bi bile določene na podlagi strani Visit Maribor, kjer so predstavljene izbrane poti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za izvedbo samega projekta bi bila potrebna postavitev interaktivnih tabel na najbolj obiskanih poteh Maribora, ki bi jih določili na podlagi strani Visit Maribor. Oblikovati bi bilo potrebno ustrezne digitalne igre, ki bi spodbujale občane in druge obiskovalce k športnim in miselnim aktivnostim. Igre bi bile povezane z informativnimi vsebinami, ki bi obiskovalcem na barvit in zanimiv način predstavljale lokalne zanimivosti in znamenitosti. Prav tako bi v okviru projekta spodbujali lokalno in mednarodno prepoznavnost slovenskih in predvsem lokalnik znamk, ki bi sodelovale v igrah z nagradami.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Inovativni koncept družbene aktivacije bi se izvajal na vseh 5 izbranih območjih Maribora. Lokacije bi bile določene na podlagi strani Visit Maribor, kjer so predstavljene izbrane poti.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predlog aktivno naslavlja dobrobit prebivalstva znotraj občine, saj bi zanimive interaktivne vsebine in s tem povezane nagrade spodbudile občane k športni in miselni aktivnosti. Šport ter druge fizične aktivnosti imajo nešteto pozitivnih učinkov na naše zdravje. S primerno in konstantno fizično aktivnostjo izboljšujete svoj srčno-žilni in dihalni sistem, krepite mišice in kosti ter zmanjšujete možnost za nastanek nekaterih rakavih obolenj. Poleg učinka na telo šport vpliva tudi na psihološko komponento, saj zmanjšuje stres in krepi kognitivne procese. Interaktivne table vplivajo tudi na vse procese, pomembne za miselno aktivnost posameznika: od druženja do spoznavanja in učenja novih in nenavadnih stvari. Preko interaktivnih tabel bi v pritegnili tudi obiskovalce iz drugih slovenskih krajev in tujine, k čemer bi pripomogle tudi nagrade, ki bi jih podelila slovenska podjetja. S tem bi povečali prepoznavnost občine Maribor znotraj meja naše države in izven nje.


Vrednost projekta: 30000 €

Projektni predlog je izvedljiv s prilagoditvijo. Poleg tabel se dopušča možnost postavitve druge oblike odčitalnega mesta. Ob izvedbi se bo število in oblika tabel oz. odčitalnih mest prilagodilo pogojem poseganja v okolje in upoštevanjem določb zadevnih aktov.