Ta projekt ni bil izglasovan.

Trajnostno naravnano podjetništvo in kulturna produkcija

Hana Repse Hana Repse  –  27. 06. 2022  –  Območje 5
Barve_05.jpg
Barve_05.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V okviru kakovostnega preživljanja prostega časa mladih, dijakov in študentov, predlagamo v financiranje program izobraževanj Trajnostno naravnanega podjetništva in kulturne produkcije z namenom uresničevanja javnega interesa. Skozi analize in okrogle mize lahko mlade aktiviramo k izražanju manjkov na področju kulture ali drugih področij, ki jih sami izpostavijo. Z učenjem podjetniških prijemov in vzpostavljanju čuta do družbene odgovornosti ter javnega interesa pa lahko dolgoročno vplivamo na trajnejši ravzoj mesta. S ciljem večjega in aktivnega vključevanja mladih v snovanje in uresničevanje kulturnih vsebin v mestu predlagamo program izobraževanj, ki bi omogočala pridobivanje podjetniških kompetenc s poudarkom na družbeni odgovornosti in trajnostno naravnanih praksah.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo podporo izobraževanj za mlade s področja trajnostno naravnanega in družbeno odgovornega podjetništva ter kulturne produkcije za vse zainteresirane, predvsem mlade, dijake in študente.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1. Januar-marec: Izbor mentorjev iz področja družbeno odgovornega podjetništva ter kulturne produkcije; 2. priprava 2-mesečnega izobraževanja in poziva za zainteresirane mlade; 3. izvedba 2-mesečnega programa neformalnih aktivnosti z zaključkom izvedbe in evalvacije načrtovanih vsebin. 4. Evalvacija in pregled možnosti za nadaljevanje izvajanja izobraževalnih vsebin.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se lahko izvaja v eni od srednjih šol v Maribor, zaključni projekti udeležencev pa na različnih lokacijah v mestu.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zainteresirani mladi bodo pridobili izkušnje in komeptence za podjetništvo in kulturno produkcijo, spoznali bodo vrednosto družbene odogovornosti in pomen javnega interesa, v mestu bomo razvili nove dogodke in/ali produkte.


Vrednost projekta: 15000 €