Kolopark in zunanja plezalna stena

Maja Viher Maja Viher  –  27. 06. 2022  –  Območje 3
Kolopark_3.JPG
Kolopark_3.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Limbušu je edina športna površina, ki je vsem dostopna, šolsko igrišče, ki pa je bilo v času epidemije zaklenjeno, saj je v lasti šole. V Limbušu prebiva veliko otrok, ki nimajo možnosti, da bi se ukvarjali s športom (bodisi iz finančnih razlogov ali česa drugega), tega pa si vseeno zelo želijo. Športna pripravljenost otrok je zaradi epidemije covida-19 in ostalih dejavnikov, kot so sodobne tehnologije, zelo nizka, posledic tega pa še ne moremo predvideti. Zagotovo pa so otroci, ki se manj gibljejo, tudi manj zdravi in imajo prekomerno težo. Vse to se prenaša tudi v odraslo dobo, zato je ključno, da otroci vzljubijo športne dejavnosti že v otroštvu. Če nimajo primernih površin, kjer bi se lahko ukvarjali s športom, nimajo tudi ne možnosti, da vzljubijo šport. Seveda tudi za odrasle velja, da se premalo gibljejo, zato je ta predlog namenjen tudi njim.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev manjšega koloparka z mehko podlago in zunanje plezalne stene na zemljišču, ki je neizrabljeno in poraščeno zgolj s travo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel tako, da bi uredili zadevno parcelo za postavitev manjšega koloparka z mehko podlogo in manjšo zunanjo plezalno steno. Postavili bi tudi dve klopi in koš za smeti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal v katastrski občini Limbuš (661), na parcelah št. 698/1 in 698/3.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi imeli prebivalci Limbuša novo športno površino, kar bi povečalo športno dejavnost prebivalcev vseh starosti, sploh pa otrok. Prostor bi postal tudi središče za medgeneracijsko druženje.Vrednost projekta: 30000 €

Postavi se manjša plezalna stena in/ali kolopark, odvisno od tega kaj vse se da uresničiti v okviru 30.000EUR.Nima definiranih mejnikov