CONSUL

Vrnimo otrokom nasmeh

14. 10. 2020  –  Območje 2
Obstoječe stanje
Obstoječe stanje

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Mariboru kritično primanjkuje otroških igral. Slika s praka ob trgu Borisa Kidriča, kamor gravitira okrog 1.000 otrok ima na omenjenem trgu zgolj nekaj igral, ki so v slabem stanju. S postavitvijo novih igral bomo otrokom omogočili kvalitetnejše varno preživljanje otroštva.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno predlagam postavitev dodatnih sodobnih igral namenjenih otrokom, ki stanujejo v okolici, kar bo omogočilo kvalitetno preživljanje prostega časa v neposredni bližini in hkrati razbremenilo, že tako preobremenjena igrala v mestnem parku.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

S sredstvi PP se opravi nakup in  postavitev otroških igral, kot sledi:

-

-

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V parku ob Trgu Borisa Kidriča.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Otroci bi imeli možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa v neposredni bližini, kar bo izboljšalo kakovost bivanja otrok in njihovih staršev