CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Ni podana točna lokacija razgledne točke, ki bi bila v občinski lasti, zato je predlog izločen iz glasovanja.

Razgledna točka ob regionalni cesti s pogledom na Gorco, Maribor in Pohorje

07. 11. 2020  –  Območje 1
90246256_10221925807798565_1969784388354834432_o.jpg
90246256_10221925807798565_1969784388354834432_o.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Regionalna cesta, ki se z Nebove spušča po Celestrini do Malečnika, ponuja osupljive vedute Gorce, znane romarske cerkve s križevim potom, za njo pretežnega dela mesta Maribor in v ozadju kot kulisa celotno Mariborsko Pohorje. Posebej predvečer, ob sončnih zahodih je pogled prav neverjetno čudovit. Ta čudovita podoba je znana že izven naših krajev, po zaslugi odličnih fotografov in svetovnega spleta. Marsikdo od blizu in daleč se je že podal za iskanjem tega pogleda. Za popotnike in mimovozeče po regionalni cesti, ki bi se želeli ustaviti in uživati v pogledu, ni ustreznega in varnega postajališča. Vsako spontano ustavljanje ob prometni regionalni cesti je precej nevarno.  

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog vsebuje izvedbo Razgledne točke ob regionalni cesti na relaciji Nebova-Malečnik s pogledom na Gorco, Maribor in Pohorje na eni ali dveh primernih lokacijah. Lokacije se izberejo v prvi vrsti glede na varnost ob prometni regionalni cesti in glede na lokacijo najlepših razgledov. Postajališče mora biti ustrezno prometno in gradbeno izvedeno, da omogoča varen izvoz in uvoz z regionalne ceste, ki se na omenjenem odseku strmo spušča proti Malečniku. Samo postajališče se komunalno opremi, s primerno klopjo, košem za smeti in informativno tablo, ki popotnika poduči o vsebini razgleda. Na informativni tabli so lahko navedeni osnovni podatki o romarski cerkvi na Gorci, o bližnji vinogradniški krajini z drugimi znamenitostmi in lokalnimi turističnimi ponudniki. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za izvedbo postajališča - razgledne točke bi bilo potrebno izdelati idejni projekt, (lokacije, izgled, oprema, vsebina turističnih informacij) ter nato z upravljavcem regionalne ceste definirati tehnične podrobnosti in možnosti ter odrediti možne lokacije. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Postajališče - razgledna točka bi se izvedla na regionalni cesti R3-709/8614 Maribor–Pernica, na odseku med Nebovo, po Celestrini in do Malečnika: Idealno bi bilo postajališče na obeh straneh regionalne ceste, za dol in gor vozeče voznike ali ustrezna izvedba uvoza in izvoza z regionalne ceste. . 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Malečnik postaja vse bolj prepoznaven po čudoviti  pokrajini, vinogradniških cestah in kmečkih turizmih, Fontani vin, romarski cerkvi na Gorci in nedavno urejenih starodavnih katakombah. V današnjem času je prepoznavnost večplastna, navsezadnje najbolj v spominu ostane prelep pogled, ki obeleži posamezni kraj. Kot npr. Blejski otok, Srček med vinogradi, ... Pogled na Malečniško Gorco, v ozadju z Mariborom in Pohorjem, je gotovo v tem rangu, fotografi so ga že ponesli v svet. Gotovo bo v časih, ko bolj spoznavamo svoje domače kraje, postanek na taki razgledni točki privabil marsikaterega domačega ali seveda tudi tujega turista, ga z informativno tablo podučil o prijetni in vabljivi okolici in ga povabil med nas.