CONSUL

Preureditev avle Kulturnega doma Pekre

08. 11. 2020  –  Območje 3
trenutna podoba avle Kulturnega doma Pekre
trenutna podoba avle Kulturnega doma Pekre

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kulturni dom Pekre, kjer že več let potekajo izjemno popularne predstave domačega Kulturnega društva Pekre-Limbuš, ki jih med drugim režira Tone Partljič, kot tudi Festival komedije, daje majhnemu kraju izjemno kulturno težo. Hkrati pa avla kulturnega doma, kot prvo doživetje obiskovalcev tega hrama kulture vsekakor ne odraža tega, kar bi lahko. Zaradi tega predlagam prenovo avle Kulturnega doma Pekre.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se avla Kulturnega doma Pekre prenovi, hkrati pa se ji podeli tudi nov namen. Avla bi namreč lahko postala hkrati tudi razstavni prostor/razstavišče za najrazličnejše razstave umetnikov in drugih ustvarjalcev iz domačega kraja kot tudi širše regije. Na ta način bi Kulturni dom Pekre dobil še eno namembnost, ki bi dodatno vplivala na kulturni nivo kraja in njegove okolice.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V sklopu projekta bi bilo potrebno v avli Kulturnega doma Pekre prebeliti stene, namestiti primerno razsvetljavo, kot tudi primerna vodila na katere bi se lahko pritrjevali razstavni objekti. Hkrati bi bilo potrebno v sklopu prenove obnoviti stranišča, ki so priključena avli. Stranišča so namreč v izjemno slabem stanju, stara več desetletji in izjemno kazijo celotno podobo Kulturnega doma Pekre.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal v avli Kulturnega doma Pekre, Bezjakova ulica 4.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z izvedbo projekta bi se zaokrožila celovita obnova notranjosti Kulturnega doma Pekre, ki poteka že več let. Hkrati pa bi preoblikovanje avle v razstavni prostor pripomoglo k kulturni rasti kraja in krajanov. Prenova stranišč pa bi olepšala celovito podobo izjemno lepe dvorane in pripomogla k boljšemu počutju obiskovalcev kulturnih in drugih prireditev.

Vrednost projekta

2500 €