CONSUL

Sokolska in Primčeva ulica umiritev prometa

08. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Umiritev prometa in zmanjšanje hitrosti neodgovornih voznikov

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zgraditev asfaltnih hitrostnih ovir

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zgraditev hitrostnih ovir

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Sokolski in Primčevi ulici

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kakovost življenja ob zmanjšanju divjanja nevestnih  voznikov,varnost otrok in drugih udeležencev v prometu, zmanjšanje hrupa.izboljsanje kakovosti življenja.

Vrednost projekta

10000 €