CONSUL

Igrala za starejše otroke

16. 10. 2020  –  Območje 2
Igrala za starejše otroke
Igrala za starejše otroke

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Večina igral v Mariboru je namenjenih mlajšim otrokom. Tudi sama se srečujem s tem, da sta moja otroka omejena na posamezno igralo ali bližnja drevesa, da zadostita svoji potrebi po gibanju na prostem. Predlagam, da pomislimo tudi na odraščajočo mladino in ji omogočimo sproščanje odvečne energije na za to zasnovanih igralih.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam nakup igrala, ki je oblikovno aktualno, estetsko in zanimivo in ne zavzame preveč prostora. Na primer: https://www.lappset.com/Products/Playground-equipment/Wall-Holla

https://www.lappset.com/loader.aspx?id=b0a5e424-d10d-4bd8-b453-8c16f3ac2fc4

Z umestitvijo igrala za večje otroke bi soseska zaživela, otroci bi se med seboj bolje spoznali in se družili tudi izzven svoje šole.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi se izvedel s sredstvi participativnega proračuna (nakup igrala in predpriprava površine).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Predlagam, da se projekt izvede v parku trga Borisa Kidriča ali v Mestnem parku, ob obstoječih igralih.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se kakovost preživljanja prostega časa otrok.