CONSUL

SVETLOBNA OGLEDALA

09. 11. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zagotavljanje 'sončeve' svetlobe v ulicah starega mestnega jedra, kamor od oktobra do aprila sonce skoraj ne posije.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

S pomočjo večjih ogledalnih površin (kot jih poznajo v nekaterih mestih v tujini) bi se sončni žarki odbijali v senčne ulice.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na strehe nekaterih ulic (ali njenih delov, ki so proti soncu najbolj zaprte) ki ležijo v smeri vzhod-zahod, bi privijačili (montirali) velika posebna ogledala. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na frekventno in vsebinsko polnih ulicah mestnega jedra z ozkim koridorjem. Slovenska ulica, Jurčičeva ulica, Orožnova ulica...

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Mračnim ulicam mestnega jedra bi trajno zagotovili vir svetlobe.