CONSUL

Ta projekt ni bil izglasovan.

Galerija Greenwich

09. 11. 2020  –  Območje 4
Greenwich
Greenwich

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Galerije, ulične poslikave in postavitve na prostem so dragulji mest, saj izboljšujejo nematerialno kvaliteto bivanja, istočasno pa so lahko zanimiva turistična točka. Greenwich je predel Maribora, ki je poimenovan po  istoimenskem vzhodnem predelu Londona, s katerim je mesto Maribor od leta 1967 pobrateno. Področje je bilo zamišljeno kot spalno naselje za Mariborsko tekstilno tovarno in še danes velja za umaknjeno od urbanega utripa. Galerija Greenwich tematsko in teritorialno izhaja iz opisanega in spreminja sive, dolgočasne stene v urbane zanimivosti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Galerija Greenwich spreminja zanemarjene, počečkane vertikalne površine v mestni četrti Pobrežje, Greenwich in jih združuje v umetniško galerijo na prostem. Istočasno jih povezuje v sprehajalno pot namenjeno turistom, šolam, zaključenim skupinam in vsem radovednim, a je v enaki meri namenjena naključno mimoidočim, ki se morda niso nadejali, da jih bo prav takrat in prav tam nagovorila. Vse to na območju, ki je nekoliko degradirano, velja za spalno in zaradi tega od siceršnjega urbanega utripa precej oddaljeno.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V sodelovanju z Umetnostno galerijo in/ali Muzejem NO in/ali referenčnimi nevladnimi organizacijami in/ali samostojnimi umetniki se izvede selekcija in dejanska realizacija (namestitev, postavitev, poslikava). Tematsko lahko razstavljeno izhaja iz polpretekle zgodovine mesta oz. območja, v korelaciji z dandanašnjo refleksijo sveta okoli nas.

Zaradi dejstva, da je galerija na prostem, je potrebno razstavo izpeljati z materiali in mediji, ki so odporni na zunanje vplive:
- fotografije/plakati večjega formata, namenjeni za zunanje površine;
- grafiti in murali;
- mozaiki
- skulpture (3d obdelava stenskih površin).

V obzir se vzame, da razstavišče osvetljujejo dnevna svetloba in ulična razsvetljava.
Del galerije se lahko iz leta v leto spreminja, tako se ohranja svežina, pestrost in istočasno prenova poškodovanih površin.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Galerija Greenwich v ogledno/sprehajalno pot povezuje štiri lokacije, ki so predvidene za razstavišče (glej fotografijo). To so:
- stena pod sedežem Snage;
- protihrupna ograja ob hitri cesti (za tunelom in naprej ob nogometnem igrišču);
- "amfiteater" nad tunelom hitre ceste;
- stena ob dravski poti med železniškim in dvoetažnim mostom.


Glede na razpoložljiva sredstva se galerija lahko v naslednjih letih širi po nadaljnjih, še ne obdelanih površinah.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zanemarjene in počečkane javne stenske površine postanejo galerijski prostor namenjen meščanom in obiskovalcem. Desni breg dobi svoj razstaviščni prostor. Mesto pridobi turistično znamenitost. Izboljša se izgled, privlačnost, zadovoljstvo nad lokacijo in posledično kvaliteta življenja.

 

 

Vrednost projekta

20000 €