CONSUL

Avtobusne postaje na Valvasorjevi

17. 10. 2020  –  Območje 4
avtobusna-na-valvazorjevi-2.jpg
avtobusna-na-valvazorjevi-2.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Valvasorjeva ulica je prometna ulica skozi katero poteka tudi avtobusni promet. Postajališča za avtobuse pa bi lahko bila bolje urejena. Medtem, ko so postajališča po eni strani dolge ulice dobro urejena s in "pod streho" je na drugi strani le eno izmed postajališč, čisto na koncu ulice, urejeno s čakalno kabino. Primerno bi bilo, da se tudi ostala postajališča enako uredijo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se na avtobusnih postajah, ki stojijo ob zgradbah Valvasorjeva 20, 40 in 80 prav tako postavijo čakalnice s streho, enake, kot so tudi drugje. Ker ne poznam stroška postavitve ene čakalnice predlagam, da se jih postavi toliko, kolikor je v znesku 20.000 € mogoče. Če gre vse tri bi bilo super, če pa manj, pa manj.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavile bi se standardne stekleno kovinske čakalne hišice na mestih, kjer so trenutno avtobusne postaje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na avtobusnih postajah na Valvasorjevi, ki stojijo pred zgradbami na naslovih Valvasorjeva 20, 40 in 80.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Potniki javnega prometa bi lahko v večjem udobju čakali na avtobus. Zaščiteni bi bili pred dežjem ali direktnim soncem, čakali bi lahko tudi sede, kar je pomembno za starejše.