CONSUL

Klavirski prehod za pešce pri Konservatoriju za glasbo in balet

10. 11. 2020  –  Območje 2
slika.klavir.jpg
slika.klavir.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Slikovne intervencije v javnem prostoru so stroškovno zanemarljive malenkosti, ki imajo neizmerljiv učinek za kakovost življenja v mestu. Maribor že ima za sabo vsaj 1 poskus "neklasičnih" prehodov za pešce, ki so bili izbrisani zaradi neupoštevanj odlokov o prometni varnosti in signalizaciji. Čas je za nov predlog in nov poskus. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Prehod za pešce, ki predstavlja klavirske tipke, v bližini Konservatorija za glasbo in balet. (Fotografija s simulacijo ne predstavlja ne dejanskega prehoda ne dejanske lokacije, ki je nekaj metrov naprej, na mestu stalnega prehoda za pešce.)

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Upoštevanje vseh odlokov o prometni varnosti in signalizaciji. 

Izvajalec so lahko, zaradi zniževanja (že tako nizkih) stroškov za izvedbo, občinske službe, ki razpolagajo z ustreznimi barvami in šablonami za izdelavo prehodov za pešce in druge talne prometne signalizacije.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V bližini Konservatorija za glasbo in balet. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prehod za pešce bi ohranil svojo osnovno namembnost ob upoštevanju vseh prometnih odlokov, nakazoval bi bližino Konservatorija za glasbo in balet ter postal prvi uradno potrjen (v dialogu z mestno oblastjo) relativno izviren prehod za pešce v Mariboru. Takšen, kot ga poznajo v drugih mestih. 

Vrednost projekta

2000 €