CONSUL

Prostor za občane za namen prireditev, plesov ipd. v Radvanju

10. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ureditev primernega prostora v Radvanju, kjer bi lahko krajani izvajali prireditve in druge dejavnosti (sestanki društva upokojencev ipd.), saj takšnega prostora v Radvanju trenutno ni, uraden prostor MČ Radvanje pa je občutno premajhen za kakršnokoli resno in večjo prireditev.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev primernega prostora, kjer bodo lahko krajani Radvanja, radvanjska društva in ostali sestankovali, gostili prireditve, plese, praznovanja in druge aktivnosti. Radvanje takšnega prostora trenutno nimajo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Treba je poiskati primerno lokacijo in jo preurediti za namen uporabe občanov, kot je opisano zgoraj.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Radvanju.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Občani in društva bi imeli dostop do primernega prostora za svoje aktivnosti (stavba MČ Radvanje je občutno premalo prostorna).