CONSUL

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

MOM bo predlog načrtovala v okviru rednega vzdrževanja, zato predloga glede na kriterije za delo občinske komisije za participativni proračun 2021-2022 ni mogoče uvrstiti v glasovanje.

Ureditev prehoda proti Dravi pri križišču Ruške ceste in Gorkega ulice

10. 11. 2020  –  Območje 4
IMG_20201106_155444.jpg
IMG_20201106_155444.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Trenutna pešpot ni asfaltirana in je zaradi vožnje s kolesi in močnih nalivov vedno bolj uničena z vedno večjimi brazdami. Ker je pot makedamska, se na njej pogosto pojavljajo tudi neodstranjeni iztrebki hišnih ljubljenčkov. To sprehajalno pešpot zelo pogosto uporabljajo sprehajalci, tekači ter kolesarji in je bistvenega pomena za dostop do Drave z desnega brega mesta.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Potrebno bi bilo asfaltirati podlago pešpoti, saj je trenuno neuporabna za invalidske vozičke. Zelo je otežena tudi vožnja otroškega vozička ali kolesa v breg.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pešpot bi bilo potrebno asflaltirati in urediti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Prehod proti Dravi pri križišču Ruške ceste in Gorkega ulice.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se dostopnost do Drave z desnega brega mesta.