CONSUL

Ureditev prometa na Borštnikovi ulici

20. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi varnosti stanovalcev še posebej otrok, ker je to šolska pot.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Umiritev prometa, dvignjena križišča, dvignjrni prehodi za pešče, postavitev prometnih znakov, talne oznake.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

dvignjena križišča, dvignjrni prehodi za pešče, postavitev prometnih znakov, talne oznake, pridobitev parkirnih prostorov

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Borštnikovi ulici - celotna dolžina ulice

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varnost in zmanjšal hrup, zvečalo število parkirišč, ki je na tem predelu pereč problem