CONSUL

HISTORIČNI IZTEK VETRINJSKE ULICE

10. 11. 2020  –  Območje 2
Screenshot_2020-11-10_at_18.27.49.jpg
Screenshot_2020-11-10_at_18.27.49.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vetrinjska ulica, peš cona se izteče v neurejeno površino s smetnjaki, avtomobili, skuterji in zračniki iz garažne hiše. Obenem rešujemo problem zastojev povezanih z uvozom v mestno jedro, garažno hišo, ki se križa z avtobusnimi linijami.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se uvoz v mestno jedro pri Elektru Mb ukine, prostor pa se uredi kot tlakovno parkovna površina, kot spomin na park, ki je na tej lokaciji že obstajal.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ajnfoht! Ukinite uvoz, uredite tlake in urbano opremo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Iztek Vetrinjske ulice.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšanje življenjskega prostora, kvalitete bivanja, prometne varnosti,...