CONSUL

Zapora centra za dostavna vozila

10. 11. 2020  –  Območje 2
IMG_4941.jpg
IMG_4941.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kljub obstoječim omejitvam za vstop vozil v mestno jedro, se ves dan in vsakodnevno, pešci prebijamo skozi peš cono med dostavnimi vozili.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo popolno zaporo mestnega jedra za dostavo (pošta, lokali, trgovine ...) IN ureditev brezplačne uporabe električnih dostavnih vozil.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nakup dostavnih vozil in vzpostavitev lokacije za pretovarjanje (Trg svobode).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Staro mestno jedro.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zmanjšanje onesnaženja, povečanje prometne varnosti, izboljšanje kakovosti bivanja.