CONSUL

Ozelenitev zidu na Nasipni ulici pod podjetjem Snaga

10. 11. 2020  –  Območje 4
Zeleni zid
Zeleni zid

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Projekt naslavlja dve ravni:

1. prilagajanja mesta na podnebne spremembe

Z ozelenitvijo betonskega zidu bi prispevali k ohlajanju mesta, krepitvi biodiverzitete, zadrževanje prašnih delcev, blaženja pojava toplotnih otokov v mestu...

2. lepša podoba mesta

Z rastlinami prekrit betonski zid bi bistveno izboljšal podobo Nasipne ulice in tega predela Pobrežja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ozelenitev betonskega zidu na Nasipni ulici pod podjetjem Snaga. Postopek ozelenitve bi  zajemal primerno vegetacijo, rastni medij (npr. kokosova vlakna, oziroma sorodno), namakalni sistem.

Z ozelenitvijo zidu se bo bistveno izboljšal izgled tega predela mesta, hkrati pa bo ozelenitev prispevala k prilagoditvi mesta na podnebne spremembe.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V projekt je potrebno vključiti arboristko in krajinsko arhitektko  ter druge strokovnjakinje z MOM in Snage, ki bi naredile za to lokacijo primeren načrt zasaditve, namakanja in vzdrževanja.  Nato je potrebno izvesti zasaditev. Vegetacijo na zidu bi lahko vzdrževala Snaga, ki je sicer odgovorna za vzdrževanje parkov v mestu.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na tistem delu zida na Nasipni ulici pod podjetjem Snaga, ki ni porisan z muralom.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

MOM bi izvedla pomemben ukrep v prilagajanju  mesta na podnebne spremembe, izboljšal bi se videz tega predela mesta. Zeleni mestni zid bi lahko po vzgledu zelenih zidov mnogih drugih mest postal turistična privlačnost. Prav tako bi njegov videz spodbujal, da bi se več ljudi v tem predelu odločalo za kolesarjenje in peš hojo.